10 facultades premedicinais líderes en California 2023 (2023)

Este artigo destaca non só as facultades pre-med en California, senón as mellores que podes atopar. Soñas con estudar premedicina en California? A continuación, le este artigo ata a última frase para saber en que universidade debes matricularte.

Un feito que debes saber é que as escolas ou facultades ás que asistes contribúen cunha maior porcentaxe á túa vida e carreira, o que significa que se buscas a mellor vida, asistes ás mellores facultades. Estarás ben equipado cos coñecementos / habilidades prácticas necesarias para prosperar no teu campo.

California é un país coñecido polas súas fazañas académicas. De feito, alberga case todas as universidades que buscas. Posúe escolas de arte, escolas de medicina, escolas de festa, etc. Se o teu interese está nos negocios, hai universidades para negocios demasiado.

Os colexios Pre-Med son institucións que axudan a preparar aos estudantes que desexen unha carreira no campo médico. Podes dicir que é unha escola preparatoria á que debes asistir antes de matricularte na propia facultade de medicina.

Entón, como dixen anteriormente, estaremos explorando as principais universidades ás que podes ir para a túa pre-medicina. Tamén che darei unha visión xeral de cada un deles para que poidas ter unha mellor visión. Consulta o noso artigo sobre Principais colexios pre-med non da Ivy League se che interesa.

10 facultades premedicinais líderes en California 2023 (1)

Facultades Pre-Med en California

Abaixo amósanse as facultades de medicina previa en California. É importante que prestes moita atención e leas con total atención mentres os enumero e os explico.

Teña en conta que os nosos datos obtéñense dunha investigación profunda sobre o tema en fontes como sitios web de escolas individuais.

 • Universidade do Sur de California
 • Pepperdine Seaver College
 • Universidade de Stanford
 • Universidade de California, San Diego
 • University of California, Berkeley
 • Universidade de Santa Clara
 • Pomona College
 • Universidade de California, Los Angeles
 • Universidade de California, Santa Bárbara
 • Instituto Tecnolóxico de California, Caltech

1. Universidade do Sur de California

A primeira da nosa lista de facultades pre-medicinas líderes en California é a Universidade do Sur de California. Esta escola privada de investigación foi creada para proporcionar habilidades e coñecementos profundos en negocios, medicina, enxeñaría, odontoloxía, farmacia e moitos outros.

Está constantemente clasificada entre as mellores universidades de todo o mundo. A USC pre-med tamén coñecida como post-bacharelato céntrase en prepararte adecuadamente para a túa viaxe na procura dun título de médico. A escola está situada en Los Ángeles.

Matrícula: $ 60,446 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Para aplicar, use a seguinte ligazón

Solicite aquí

2. Pepperdine Seaver College

Esta é outra facultade de investigación privada centrada en ofrecer unha educación excelente aos estudantes que están matriculados nos seus estudos premedicinais e sanitarios. Está situado en Malibu, California, e ten unha baixa proporción de estudantes por profesorado (13:1) para garantir que todos se levan ben.

Pepperdine Seaver College clasificouse constantemente entre os principais colexios de California e Estados Unidos. É importante ter en conta que a facultade ten unha alta taxa de aceptación pre-med do 89%.

Matrícula: $ 59,450 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Para aplicar, use a ligazón que se ofrece a continuación

Solicite aquí

3. Universidade de Stanford

A Universidade de Stanford tamén é unha das principais facultades de pre-medicina de California e do mundo en xeral. A través da Oficina de Diversidade en Educación Médica (ODME), os programas, eventos e actividades para estudantes premédicos estanse seleccionando ao longo do ano.

A Universidade de Stanford prepara aos estudantes adecuadamente para o seu programa de MD e está situada en Palo Alto, California.

Matrícula: $ 55,473 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Para aplicar, use a ligazón que se ofrece a continuación

Solicite aquí

4. Universidade de California, San Diego

A Universidade de California, San Diego é unha universidade pública de investigación, creada en 1960. Ofrece unha ampla gama de programas como medicina, odontoloxía, asistente médico, optometría, saúde pública, enfermería, etc. Non obstante, matricularse nos títulos anteriores significa que pasaches polo programa de pre-medicina.

A escola foi clasificada constantemente entre as mellores universidades de California. O programa de pre-medicina é impartido por expertos da industria e están dispoñibles os recursos necesarios para unha aprendizaxe adecuada.

Matrícula: $ 11,442 anuais (estudantes no estado) e $ 41,196 anuais (estudantes de fóra do estado)

Para aplicar, use a ligazón que se indica a continuación

Solicite aquí

5. Universidade de California, Berkeley

A Universidade de California, Berkeley tamén está na nosa lista de facultades de pre-medicina líderes en California. A escola ofrece unha excelente educación pre-saúde/pre-medicina que o prepara para unha carreira en profesións sanitarias de posgrao.

UC Berkeley ten unha comunidade grande e activa para estudantes de pre-med / pre-saúde. Tamén hai oportunidades clínicas, laboratorios húmidos, oportunidades de investigación, oportunidades de liderado e moitas outras.

Matrícula: $ 11,442 anuais (estudantes no estado) e $ 41,196 anuais (estudantes de fóra do estado)

Use a ligazón que se ofrece a continuación para solicitar

Solicite aquí

6. Universidade de Santa Clara

A Universidade de Santa Clara ten unha gran reputación pola excelencia académica, especialmente nos programas médicos, e foi constantemente clasificada entre as principais universidades de California. Ofrece un dos mellores pre-medicamentos que podes atopar en California.

O programa de pre-medicina proporciona aos estudantes todo o que necesitan para cursar os seus títulos de MD. Os estudantes realizan proxectos de investigación de grao que amplían o seu intelecto para a seguinte fase do seu estudo.

Matrícula: $ 55,224 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Para aplicar, use a ligazón que se ofrece a continuación

Solicite aquí

7. Colexio Pomona

Pomona College é outra facultade pre-medicina líder en California. Foi fundada en 1887 e está situada en Claremont, California. A escola ten un programa estándar de medicina previa que prepara aos estudantes adecuadamente para a súa viaxe na facultade de medicina.

É importante ter en conta que a facultade ten unha alta taxa de aceptación de estudantes pre-med do 85%. Pomona College céntrase en axudar aos estudantes de pre-medicina a prosperar persoalmente, académicamente e profesionalmente.

Matrícula: $ 56,284 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Solicite aquí

8. Universidade de California, Los Ángeles

Outra da nosa lista de universidades pre-med en California é a Universidade de California, Los Ángeles. Foi establecido en 1919 e ofrece unha ampla gama de programas que abarcan MBA, dereito, enxeñaría, medicina e moitos outros.

A escola ofrece un excelente programa pre-saúde que equipa aos estudantes que estean interesados ​​no servizo e no éxito académico con todo o que necesitan para seguir a súa carreira no campo da saúde.

Matrícula: $ 56,284 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Para aplicar, use a seguinte ligazón

Solicite aquí

9. Universidade de California, Santa Bárbara

A Universidade de California, Santa Bárbara é unha universidade pública de investigación, creada en 1891 e situada en Isla Vista, California. Ofrece excelentes programas de pre-saúde para estudantes que queiran exercer unha carreira en medicina, farmacia, odontoloxía, optometría, fisioterapia, auxiliar de médico, veterinaria, etc.

Os programas de pre-medicina son impartidos por profesores altamente cualificados e os estudantes son guiados adecuadamente ata o final do programa.

Para aplicar, use a ligazón que se ofrece a continuación

Solicite aquí

10. Instituto Tecnolóxico de California, Caltech

Outra da nosa lista de universidades máis importantes nas que podes inscribirte na túa pre-medicina é o California Institute of Technology, Caltech. Está situado en Pasadena, California, e céntrase en dar aos estudantes de pre-med unha educación de calidade.

Ao completar o pre-med, debes ter conseguido todo o que necesitas para a túa próxima fase na profesión médica.

Matrícula: $ 76,428 anuais para estudantes do estado e fóra do estado.

Use a seguinte ligazón para solicitar

Solicite aquí

A Universidade de California ten pre-medicina?

Si, eles fan. Mencionei as moitas Universidades de California que se prepararon anteriormente.

Cal é o curso pre-med máis fácil?

A especialidade pre-medicina máis sinxela son as ciencias biolóxicas como a neurociencia, a bioloxía celular, a bioloxía molecular, etc.

Recomendacións

 • Mellores escolas Pre Med de California
  .
 • Mellores escolas Pre Med de Florida
  .
 • escolas de educación infantil coas súas tarifas actuais
  .
 • Mellores programas de pre-veterinario en liña
  .
 • Mellores escolas de bioloxía de California
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 05/10/2023

Views: 5828

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.